Informacje

Nazwa:  

Technologie - Technologie przyjaznego środowisku transportu wodnego

Pole badawcze - PB 10 – Zielona gospodarka

Koordynator: Akademia Morska w Gdyni


Obok działalności edukacyjnej i kształcenia wysoko kwalifikowanych specjalistów drugim równie ważnym obszarem działalności Akademii Morskiej w Gdyni, jest działalność badawcza i badawczo-rozwojowa pracowników naukowych naszej uczelni.

Pracownicy naukowi dobierając tematykę projektów badawczych kierują się priorytetowymi obszarami i kierunkami badań. W Akademii Morskiej w Gdyni prowadzone są badania i prace rozwojowe m.in. w następujących obszarach: ochrona obszarów morskich i infrastruktury brzegowej, w szczególności portów morskich, poprawa bezpieczeństwa na morzu, diagnostyka systemów okrętowych, elektrotechnika okrętowa i przemysłowa, elektroenergetyka, elektronika i telekomunikacja, towaroznawstwo i ochrona środowiska, systemy informacyjne oraz z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju.

Uzyskiwane wyniki badań stanowią podstawę do sporządzania opinii i ekspertyz, w szczególności dla przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych z obszaru gospodarki morskiej.

Ponadto Akademia Morska w Gdynia jest członkiem platform technologicznych, centrów transferu technologii, centrów innowacji oraz konsorcjów naukowych i naukowo-technologicznych.

Podejmowanie prac badawczych przyczynia się do rozwoju potencjału naukowego uczelni. Wyniki badań naukowych prezentowane są na krajowych i zagranicznych uczelniach,  a liczne artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych.

Prace badawcze są finansowane w ramach programów krajowych przez Narodowe Centrum Nauki  w Krakowie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Akademia Morska w Gdyni realizuje również projekty w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską. Z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowane są zadania badawcze realizowanie w ramach działalności statutowej.


Prof. dr hab. inż., kpt.ż.w. Zbigniew Burciu
Akademia Morska w Gdyni
+485806616985
Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
Akademia Morska w Gdyni
+48586207512
Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski
Akademia Morska w Gdyni
+48586901342
Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
Akademia Morska w Gdyni
+48585586665
Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
Akademia Morska w Gdyni
+48585586599
Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski
Akademia Morska w Gdyni
+48585586254
dr hab. inż., kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG
Akademia Morska w Gdyni
+48586901144
dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. nadzw. AMG
Akademia Morska w Gdyni
+48585586120
Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis
Akademia Morska w Gdyni
+48585586347
Prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz
Akademia Morska w Gdyni
+48585586322